www.alla4.swedisforum.net
hej!!!
detta medelande tyder på att du är inte medlem med oss i detta forumet eller så du är inte inloggat. var vänlig och bli inloggat elle om du tänker dig bli medlem så är vi tacksam för det
mvh

allt som handlar om ungdomar


Du är inte inloggad. Vänligen logga in eller registrera dig

stora förändring i ny gymnasieskola

Gå ner  Meddelande [Sida 1 av 1]

1 stora förändring i ny gymnasieskola i tor mar 11, 2010 7:19 pm

riyamz

avatar
Admin
Admin
Stora förändringar i ny gymnasieskolaBetydligt färre studievägar, större skillnader mellan yrkesprogram och högskoleförberedande program, nya yrken, nya program och större inflytande för branscher. Det är några av de många förändringar som väntas i den nya gymnasieskolan. Idag överlämnar Skolverket sitt förslag i en rapport till regeringen.
2009 fick Skolverket i uppdrag att utforma den nya gymnasieskolan som ska börja gälla 2011. I den första rapporten till regeringen ger Skolverket förslag på nya examensmål och nya programstrukturer. Förslaget är framtaget utifrån regeringens riktlinjer.
Betydligt färre studievägar


De specialutformade program som finns idag tas bort.
- Med alla lokalt beslutade varianter kan eleverna idag ställas inför hundratals val i gymnasieskolan. I den nya gymnasieskolan ska utbildningarna rymmas inom nationella program. Det ger färre studievägar för eleverna, säger Jan Sydhoff, chef för gymnasieenheten på Skolverket.
Alla program föreslås få nationella inriktningar utom vård- och omsorgsprogrammet.
- Där har det funnits starka önskemål om en gemensam, bred utbildning, säger Peter Bohman, projektledare för gymnasiereformen.
Större skillnad mellan program


Yrkesprogrammen ska göra eleverna bättre rustade för ett yrke än idag. Det finns också förslag till nya yrken, som till exempel personlig tränare, gyminstruktör och väktare på barn- och fritidsprogrammet. Elever som läser på yrkesprogram blir inte, som idag, med automatik behöriga till högskolestudier utan kommer att behöva göra val inom sin gymnasieutbildning eller komplettera den för att nå behörighet till högskolan.
Branscher får större inflytande


I den nya gymnasieskolan får branscher mer att säga till om. En förändring väntas för yrkesprogrammen där branscherna kommer att få stort inflytande genom de nationella programråden.
Nya ämnen - entreprenörskap på schemat


Skolverket föreslår att entreprenörskap ska vara obligatoriskt på hantverksprogrammet, handels- och administrationsprogrammet, naturbruksprogrammet och ekonomiprogrammet. På övriga program kommer det att vara möjligt att välja entreprenörskap. Humanistiska programmet får ett nytt ämne - människans språk. Juridik föreslås bli en inriktning på det nya ekonomiprogrammet och på samhällsvetenskapsprogrammet föreslår Skolverket inriktningen beteendevetenskap.
Nya program


Den nya gymnasieskolan kommer att ha 18 nationella program - tolv yrkesprogram och sex högskoleförberedande program. Bland annat tas medieprogrammet bort. Skolverket föreslår att medieområdet istället ska finnas som inriktningar på andra program. Nya program skapas genom att program delas och slås samman med andra program. Bland annat införs humanistiska programmet, ekonomiprogrammet, hotell- och turismprogrammet och vvs- och fastighetsprogrammet.
Många synpunkter


Många har lämnat synpunkter på Skolverkets förslag.
- Det har varit ett omfattande arbete. Ungefär 150 experter på olika ämnen och branscher har varit med och arbetat fram förslaget. Vi har haft två offentliga remissomgångar och flera förslag har presenterats för olika referensgrupper, säger Cecilia Sandberg, även hon projektledare för gymnasiereformen.

http://alla4.swedishforum.net

Till överst på sidan  Meddelande [Sida 1 av 1]

Behörigheter i detta forum:
Du kan inte svara på inlägg i det här forumet