www.alla4.swedisforum.net
hej!!!
detta medelande tyder på att du är inte medlem med oss i detta forumet eller så du är inte inloggat. var vänlig och bli inloggat elle om du tänker dig bli medlem så är vi tacksam för det
mvh

allt som handlar om ungdomar


Du är inte inloggad. Vänligen logga in eller registrera dig

Zoroastrism

Gå ner  Meddelande [Sida 1 av 1]

1 Zoroastrism i mån jan 25, 2010 11:25 pm

OscarWilde

avatar
duktig medlem
duktig medlem
Eftersom Riyamz bad mig har ni nu här information om Zoroastrism. Freshly wikipediaspork.

Zoroastrism eller mazdaism efter gudomen Ahura Mazda, är en av världens äldsta monoteistiska religion och har historiskt sett utövat ett stort inflytande på andra religioner, såsom judendom, kristendom, islam och buddhism. I Indien kallas religionen även parsism efter den iranska provinsen Pars. Zoroastrierna själva kallar sin religion för beh din (på persiska "den goda religionen") eller mazdayasna (på persiska "kärleken till tänkandet", det vill säga samma uttryck som antikens greker senare anammade som filosofi). Zoroastrismen var den dominerande religionen i Stor-Iran (den iranska kultursfären) i över 2 000 år.
Zoroastrismen har idag (siffra från 2001) cirka 2 720 000[1] anhängare, och har sedan 1970-talet spritts från sina ursprungliga hemländer Iran och Indien till resten av världen, inklusive permanenta församlingar i USA, Kanada, Brasilien, Venezuela, Australien, Sydafrika, Singapore, Hongkong, Storbritannien, Tyskland, Skandinavien, Frankrike, Ryssland och Tajikistan. Sedan 2007 finns ett europeiskt zoroastriskt center i Paris.
Zoroastrianismen i Sverige består av drygt 2 000 anhängare, de flesta med iransk invandrarbakgrund, men även flera svenskfödda konvertiter, exempelvis artisten och författaren Alexander Bard. Ett första zoroastriskt center i Sverige finns i Göteborg, under ledning av Kamran Jamshidi, Skandinaviens första mobed (zoroastrisk präst).Zoroastrismens grundare heter Zarathustra Spitama, på grekiska Zoroaster, därav det västerländska namnet på religionen. Man vet inte när och var Zarathustra föddes, men födelseplatsen antas vara någonstans öster om Kaspiska havet, i nuvarande Turkmenistan eller Uzbekistan, någon gång mellan 1800-500 f.Kr. De enda bevarade uppgifterna om Zarathustra finns i den religiösa skriften Avesta, och där särskilt i de 17 gathasångerna som är betydligt äldre än det övriga innehållet. Vissa källor berättar att han verkade i staden Balkh i nuvarande Afghanistan.
När Zarathustra framträdde var polyteismen förhärskande i den gammaliranska religionen inom det geografiska område som idag omsluter staterna Iran, Turkmenistan och Afghanistan. Zarathustra vände sig emot mångfalden av gudar, dit krigsguden Indra hörde, djuroffer och det omfattande rituella bruket av droger som haoma-saften.
Zarathustra predikade en religion med Ahura Mazda (Den Visa Tanken) som utgångspunkt och högsta gudomlighet. Hans lära var inte moraliserande - den saknar till exempel budord - utan djupt etisk och lyfte fram människans frihet, rättskänsla och aktiva deltagande i det fortsatta skapandet av världen. Bärande var principen om asha, som spelar samma centrala roll inom zoroastrismen som principen om karma gör inom hinduismen. Asha är både den vetenskapliga sanningen om hur tillvaron fungerar men även den bärande etiska principen i Zarathustras budskap. Att leva i enlighet med asha är det viktigaste för alla zoroastrier.


Enligt traditionen började Zarathustra som ung att få upplysningar av Ahura Mazda. Dessa gudomliga samtal, liksom Zarathustras svårigheter med att lära ut religionen, beskrivs i Gathas, en samling av poesi och sånger som utgör Zarathustras egna ord i den heliga skriften Avesta. Motståndet från den gammaliranska religionens prästerskap gjorde att Zarathustra valde att utvandra. Religionen fick bara spridas med fredliga medel. I nuvarande Afghanistan fann han till slut en adept i Vishtaspa, kungen av Baktrien. Zarathustras första lärjunge var Vishtaspas hustru Atossa (Hutaosa). Därefter började hans lära snabbt att få fler anhängare.


Zarathustra skrev:Humata, Hukhta, Huvareshta
OscarWilde skrev:D.v.s. "Goda tankar, goda ord, goda handlingar" vilket utgör grunden i Zarahustras filosofi


Zoroastrismen var den dominerande religionen i Centralasien och Främre Asien, huvudsakligen Iran, Afghanistan, Kaukasien, Tadzjikistan och norra Indien, under mer än 1 200 år. Idag är firandet av nouruz (de iranska folkens nyår) en kvarleva av zoroastrismen. Den islamiska republiken i Iran har utan resultat försökt avskaffa traditionen. Den zoroastriska minoriteten är skyddad av en fatwa om religionsfrihet för minoriteter. Däremot har ytterligare konverteringar till den ursprungliga religionen för folk som är infödda i islam indirekt förbjudits, eftersom all konvertering från islam är förbjuden enligt islam.
Zarathustras tankar nådde även till Medelhavsområdet, där de sannolikt influerade filosoferna Herakleitus, Platon och Aristoteles. Zoroastrismen har även haft ett djupt inflytande på judendomen. När perserna under kung Cyrus II år 539 f,Kr. intog Babylon frigavs religiösa fångar som ättlingarna till den judiska överklass som bortförts från Juda rike 70 år tidigare. Många judar återvände medan andra valde att stanna i det kosmopolitiska Babylon. Kontakterna mellan judarna i Babylon och Jerusalem medförde att persiska religiösa föreställningar strömmade västerut mot Medelhavsområdet. Föreställningar som de om ett paradis och ett brinnande helvete och en dualistisk världsbild nådde judendomen och inlemmades framför allt i gnostisk-judiska tankegångar. När sedan kristendomen växte fram införlivades grekisk filosofi och zoroastriska begrepp och tankegångar, i modifierat skick, i denna religion, och senare även i islam._________________
The only thing worse than being talked about is being misquoted... well... there's also the Holocaust... The only two things that are worse than being talked about are... well, hard labour is pretty bad too... The only three things that are worse... Now that I think about it, the Spanish Inquisition was worse.

Till överst på sidan  Meddelande [Sida 1 av 1]

Behörigheter i detta forum:
Du kan inte svara på inlägg i det här forumet